AdSense

27 lip 2021

TOP LISTA KSIĄŻEK DLA NAUCZYCIELA KLAS 1-3

TOP LISTA KSIĄŻEK DLA NAUCZYCIELA KLAS 1-3 I NIE TYLKOTop lista książek dla nauczyciela klas 1-3 to spis publikacji  pedagogicznych, które są niezwykle pomocne w codziennej praktyce zawodowej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 

Wiele z nich to lektury wartościowe również dla nauczycieli przedszkola, świetlic szkolnych, pedagogów specjalnych, nauczycieli plastyki i innych specjalności oraz  wychowawców i rodziców.

Poniższy wykaz zawiera książki, które obecnie najczęściej polecają sobie wzajemnie nauczyciele pracujący w klasach początkowych. 

Są one szczególnie rekomendowane dla osób rozpoczynających swoją pedagogiczną przygodę - nauczycieli stażystów, a także do osób  powracających do zawodu po dłuższej przerwie. Niektóre z nich to absolutne klasyki, inne to nowości. Warto je poznać.kreatywnepraceplastyczne


KSIĄŻKI DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJEdukacja polonistyczna


1. Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Danuta Dobrowolska, Wydawnictwo Impuls

2. Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Danuta Czelakowska, Wydawnictwo Impuls

3. Istota czytania, Sebastian Taboł, Wydawnictwo Impuls

4. Początkowa nauka czytania, Jan Zborowski, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych

5. Czytanie w początkowych latach edukacji, Anna Jakubowicz, Krystyna Lenartowska, Maria Plenkiewicz, Wydawnictwo Logos-Logistyka Sp. z o.o

6. Język Polski. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3, Jadwiga Stasica, Wydawnictwo Impuls

7. Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Marta Bogdanowicz, Wydawnictwo Harmonia

8. Uczeń z dysleksją w szkole, Marta Bogdanowicz, Wydawnictwo OperonEdukacja matematyczna


1. Nauczanie początkowe matematyki, Zbigniew Semadeni, WSiP

2. Matematyka. Metoda pracy w klasach 1-3,  Jadwiga Hanisz, WSiP

3. Nauczanie matematyki w klasach niższych, Edmund Stucki, Wydawnictwo WSP

4. Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Jerzy Nowik, Wydawnictwo Nowik

5. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Semadeni Zbigniew, Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

6. Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Siwek Helena, WSiP

7. Dziecięca matematyka, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, WSiP

8. Dziecko w świecie matematyki, Jan Filip, Tadeusz Rams, Impuls

9. Matematyka dla dzieci. Pomoc dla nauczycieli, Krystyna Dąbek, Wydawnictwo Nowik

10. Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów, Klus-Stańska Dorota, Kalinowska Alina, Wydawnictwo Akademickie Żak

11. Czynnościowe nauczanie matematyki, Helena Siwek, WSiP

12. Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych - między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Alina Kalinowska, Impuls

13. Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego, Skura Małgorzata, Wydawnictwo Nowa Era

14. Zabawy matematyczne, Dorota Niewola, Wydawnictwo Impuls

15. Matematyka - 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3, Jadwiga Stasica, Impuls

16. Nasza matematyka - zabawy i gry dydaktyczne, Henryk Moroz, Polska Oficyna Wydawnicza "BGW"

17. Pozwólmy dzieciom myśleć, Mirosław Dąbrowski, Wydawnictwo Centralna Komisja EgzaminacyjnaEdukacja przyrodnicza


1. Przyroda - 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach 1-3, Jadwiga Stasica, Wydawnictwo Impuls

2. Od jesieni do jesieni. Mały badacz przyrody, Ewa Węgrzyn-Kamela, Wydawnictwo DidaskoEdukacja plastyczna


1. Kreatywne prace plastyczne, Beata Grzeszczuk-Nędza, Grupa Wydawnicza Harmonia2. Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Victor Lowenfeld, W. Lambert Brittain, Państwowe Wydawnictwo Naukowe


Edukacja muzyczna

1. Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Wiesława Sacher, Oficyna Wydawnicza Impuls

2. Muzyka w nauczaniu początkowym, Ewa Lipska, Maria Przychodzińska, WSiP


Wychowanie fizyczne


1. Wychowanie fizyczne w klasach 1-3, Kazimiera Wlaźnik, Wydawnictwo Juka

 
Pedagogika Montessori


1. Pedagogika Montessori - podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Barbara Surma, Wydawnictwo Palatum

2. Edukacja w systemie Marii Montessori, Sabina Guz, Wydawnictwo UMCS

3. Aktywność i cisza w pedagogice Marii Montessori, Małgorzata Miksza, Wydawnictwo Palatum


Zajęcia zintegrowane


1. Jak się przygotować do zajęć zintegrowanych, Maria Węglińska, Wydawnictwo Impuls

2. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Mariola Jąder, Wydawnictwo Impuls

3. Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Wiesława Limont, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

4. Jak wspierać zdolnego ucznia, Małgorzata Taraszkiewicz, Agnieszka Karpa, WSiP

5. Mali badacze - metoda projektu w edukacji elementarnej, Judy Harris Helm, Lilian G. Katz, Wydawnictwo CODN

6. 777 pomysłów na zabawy z książką, Małgorzata Swędrowska, Wydawnictwo Mamania

7. Kodowanie nie tylko na dywanie, Anna Świć, Wydawnictwo Nowik

8. Zostań nawiedzoną nauczycielką, czyli jak uczyć, żeby nauczyć - Joanna Białobrzeska, Wydawnictwo Didasko


Świetlica szkolna


1. Świetlica szkolna, Dariusz Skrzyński, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

2. Czasopismo "Świetlica w szkole", Wydawnictwo Agencja Sukurs - patron medialny II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne 2021/22

3. Teoretyczno-metodyczne aspekty opieki i wychowania w świetlicy, Grażyna Gajewska, Elżbieta Turska, Wydawnictwo PEKW Gaja

4. Jesień i zima w świetlicy, Sylwia Gallos, Wydawnictwo Harmonia

5. Żeby świetlica nie była przechowalnią, Beata Zięba-Kołodziej, Anna Róg, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

6. Świetlice dla dzieci i młodzieży szkolnej, Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa, Wydawnictwo Dobra Książka


Wychowanie


1. Moja I klasa. Poradnik dla nauczycieli, Jadwiga Stasica, Wydawnictwo Impuls

2. Warsztat opiekuna - wychowawcy młodszych dzieci, Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska, Wydawnictwo PEKW Gaja

3. Pozytywna dyscyplina w klasie - Jane Nelsen, Wydawnictwo CoJaNaTo

4. Kiedy pozwolić, kiedy zabronic w klasie, Robert J. MacKenzie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

5. Wychowanie bez porażek w szkole, Gordon Thomas, Wydawnictwo Instytut Wydawniczy Pax

6. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Faber Adele, Mazlish Elaine, Wydawnictwo Media Rodzina

7. Zamiast wychowania, Jasper Juul, Wydawnictwo MiND

8. Porozumienie bez przemocy. O języku życia, Rosenberg B. Marshall, Wydawnictwo Czarna Owca

9. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Adele Faber, Elaine Mazlish, Wydawnictwo Media Rodzina

10. Edukacja wzbogacająca życie, Marshall Rosenberg, Wydawnictwo Czarna Owca

11. Empatia, Jasper Juul, Wydawnictwo MiND


Ocenianie


1. W szkole jest OK. Ocenianie kształtujące w praktyce, Danuta Sterna, Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej

2. Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, Danuta Sterna, Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej

3. Uczę w klasach młodszych, Danuta Sterna, Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej


Pedagogika zabawy


1. Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Elżbieta Kędzior-Niczyporuk, Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

2. Uczymy się, bawiąc. Klasa I, II, III Lucyna Bzowska, Renata Kownacka, Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

3. Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców, Agnieszka Kozdroń, Wydawnictwo Difin

4. Stare i nowe zabawy podwórkowe, Ewa Noga, Anna Wasilak, Wydawnictwo Wydawnictwo Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA


Edukacja


1. Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Dorota Klus-Stańska, Marzenna Nowicka, WSiP

2. Nowa szkoła - Anna Szulc, Wydawnictwo Natuli

3. Kreatywne szkoły, Ken Robinson, Wydawnictwo Element

4. Fińskie dzieci uczą się najlepiej, Timoty Walker, Wydawnictwo Literackie

5. Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla naszych dzieci, nauczycieli i rodziców, Jesper Juul, Wydawnictwo MiND Dariusz Syska

6. ABC młodego nauczyciela, Halina Sitko, Katarzyna Koletyńska, WSiP

7. Rozmowy z rodzicami. Poradnik dla nauczyciela, Anna Jankowska, Wydawnictwo ZNP

8. W szkole wcale nie chodzi o szkołę, Ewa Radanowicz, Wydawnictwo Sensor

9. Uczyć (się) z pasją, Pernille Ripp, Wydawnictwo Dobra Literatura

10. Widoczne uczenie się dla nauczycieli John Hattie, Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej

11. Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję, Connie M, Moss, Susan M. Brookhart, Wydawnictwo Centrum Edukacji Obywatelskiej

12. Szkoła ma być dla ucznia, Tomasz Tokarz, Wydawnictwo Ridero IT Solution

13. Neurodydaktyka, Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Marzena Żylińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14. Trudna klasa, Bill Rogers, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.Plan Daltoński

1. Od nauczania do uczenia się. Nasz plan daltoński, Anna Sowińska, Robert Sowiński, Wydawnictwo SOR-MAN

2. Daltońskie drogowskazy, Dorota Domagała, Wydawnictwo SOR-MAN

3. Pedagogika planu daltońskiego, Roel Rohner, Hans Wenke, Wydawnictwo SOR-MANPedagogika specjalna 

1. Pedagogika specjalna - portal dla nauczycieli - partner medialny II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne 2021/22 


Dobre rady:

* Aby mieć dostęp do treści, nie musisz od razu kupować książki. Możesz ją wypożyczyć w bibliotece szkolnej, publicznej lub w bibliotece pedagogicznej (w każdym większym mieście). 

* Nauczyciele mogą wzajemnie pożyczać sobie książki lub bezpłatnie się nimi wymieniać.

* Możesz zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o zakup konkretnych pozycji do biblioteki szkolnej.

* Kupuj świadomie. Kieruj się własnymi potrzebami - zastanów się czy jej treść będzie Ci przydatna, przejrzyj recenzje, zapytaj lub prześledź opinie. 

* Nie kupuj pod wpływem emocji, nie kieruj się wyłącznie reklamą wydawcy, wyglądem okładki lub decyzją koleżanki. 

* Pamiętaj, że za książkę używaną zapłacisz mniej w antykwariacie, on-line, na kiermaszu itp.

* E-book kupisz taniej.

* Nie wyrzucaj książek z własnej biblioteczki - wymień lub oddaj.

* Szanuj prawa autorskie.


Przydatne linki:
Wierzę, że powyższa lista książek dla nauczyciela klas 1-3 ułatwi dokonanie właściwego wyboru lektur pedagogicznych przydatnych dla rozwoju zawodowego.

Jeśli macie własne propozycje książek, które są wyjątkowo pomocne w Waszej codziennej pracy w szkole, przekażcie tę informację w komentarzu. 

xx Bea


Więcej przydatnych tekstów:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz