AdSense

20 sie 2020

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE


Organizator projektu: KREATYWNE PRACE PLASTYCZNEkreatywne prace plastyczne


KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE


Głównymi adresatami projektu są nauczycielki/nauczyciele klas 1-3 

oraz nauczycielki/nauczyciele pracujący z dziećmi/uczniami/grupami w wieku 3-6, 7-9, 10-15 lat:


*nauczycielki/nauczycieli przedszkola i grupy przedszkolne,

*nauczycielki/nauczycieli świetlic i grupy świetlicowe dla dzieci w wieku 3-15 lat,

*bibliotekarkibibliotekarzy prowadzących warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 3-15 lat, 

*nauczycielki/nauczycieli szkół specjalnych pracujących z dziećmi w wieku 6-15 lat,

*instruktorki/instruktorów prowadzących kółka, pracownie, warsztaty, kluby plastyczne itp. z grupami dzieci w wieku 3-15 lat w ośrodkach kultury,

*nauczycielki/nauczycieli/artystów prowadzących zajęcia plastyczne z dziećmi w wieku 3-15 lat we własnych pracowniach plastycznych,

*nauczycielki/nauczycieli/osoby pracujące w fundacjach i prowadzące zajęcia/warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 3-15 lat.


*Uwaga! Na prośbę wielu nauczycieli projekt został otwarty także dla dzieci w wieku 9-15 lat oraz uczniów szkół specjalnych (bez ograniczeń wiekowych). Zgłoszenia: artbookbea@gmail.com

Każda nauczycielka/nauczyciel indywidualnie zgłasza swoją klasę lub grupę.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.IX.2020 (przedłużono do 15.X)

Każde zgłoszenie jest potwierdzane  mailowo w ciagu 48h.

Zgłoszenia przez Fb nie są akceptowane.


Wzór zgłoszenia:

Temat emaila: KPP1

Treść emaila:

1. Nazwa Placówki, Miejscowość, Kraj.
2. Numer lub nazwa klasy/grupy.
3. Imię nauczycielki/nauczyciela. (Nie ma potrzeby podawania nazwisk).


Informacje o projekcie:

Nazwa projektu: Kreatywne Prace Plastyczne 

(Niezależny projekt pilotażowy, pierwsza edycja, prawa autorskie zastrzeżone).

Czas realizacji: 15.IX.2020 - 30.V.2021

Udział w projekcie: nieograniczony

Zasięg: międzynarodowy

Projekt jest zgodny z podstawą programową i kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21.

W projekcie moga wziąć udział nauczycielki/nauczyciele pracujący w placówkach publicznych i niepublicznych w Polsce i za granicą.

Komunikacja w języku polskim lub angielskim.

Podsumowanie projektu i udostępnienie certyfikatów: do 15.VI.2021.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszelkie informacje/uwagi/ogłoszenia związane z projektem będą ukazywać się na stronie Fb Kreatywne Prace Plastyczne.


Przebieg projektu:

Minimum raz w miesiącu nauczyciel wybiera jeden konkretny post i realizuje zajęcia plastyczne inspirowane blogiem KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE  


*Na blogu będą ukazywały się nowe posty, ale nuczyciel może wybrać dowolną propozycję spośród wszystkich zawartych na blogu - bieżących lub archiwalnych.

*Nauczyciel nie może zmieniać tematu, ale może go rozbudować/zmodyfikować.

*Nauczyciel nie może zmieniać proponowanej w danym poście techniki plastycznej.

*Nauczyciel może wybrać pracę lub zabawę plastyczną.

*Nauczyciel może dzielić zajęcia na etapy i rozkładać je w czasie, w danym miesiącu.

*Nauczyciel może uprościć/zmodyfikować wybraną propozycję i dostosować ją do możliwości klasy/grupy dzieci, z którymi pracuje.

*Nauczyciel  może wybrać dowolną propozycję także z postów o zabawach plastycznych, ekoplastycznych, leśnych itd.

*Nauczyciel może dobrać inne, alternatywne materiały plastyczne, np. sugerowane w każdym poście w punkcie "Wariacje", (ale nie akceptujemy plastiku ani tzw. "gotowców" (plastikowe oczka, talerzyki, widelce, brokat, cekiny itp.).

*Nauczyciel nie może wyręczać dzieci, prace powinny zostać wykonane samodzielnie.

*W przypadku konieczności zdalnego nauczania nauczyciel może legalnie korzystać z zasobów bloga - przesyłać, udostepniać i cytować, podając każdorazowo źródło pochodzenia tych materiałów, czyli blog Kreatywne Prace Plastyczne.

*Używanie szablonów nie jest akceptowane.


Po zajęciach nauczyciel przesyła notatkę wg podanego wzoru i zamieszcza ją w komentarzu pod postem oznaczonym banerem KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE na stronie Fb organizatora. 

Baner ukaże się każdego pierwszego dnia miesiąca dla podsumowania działań z poprzedniego miesiąca - pierwszy raz 1/10/2020 dla relacji z września. Notkę ze zdjęciem/zdjęciami można zamieszczać w dowolnym czasie aż do kolejnego pierwszego dnia miesiąca, ale wyłącznie w komentarzu pod banerem.


1. Na początku posta wstaw hasztag #kreatywnepraceplastyczne. (Jeśli nie potrafisz - możesz pominąć).
2. Podaj temat pracy plastycznej i tytuł posta, który stanowił inspirację (można także podać technikę).
3. Wpisz datę wykonania prac.
4. Podaj numer/nazwę klasy lub grupy.
5. Podaj numer, nazwę i miejsce placówki.
6. Dołącz minimum jedno wyraźne zdjęcie (na cały ekran) wybranej pracy plastycznej podpisane imieniem dziecka - autora pracy z podaniem wieku. (Proszę nie podawać nazwisk).

Proszę nie nadsyłać zdjęć z wizerunkami dzieci/uczniów. Takie zdjęcia będą usuwane.

Przykład: #kreatywnepraceplastyczne, słoneczniki, 18/09/20, kl.1a, SP74 Kielce, Ola, lat 7  +  zdjęcie.

Zgłoszenie udziału w projekcie jest równoznaczne z akceptacją warunku - uzyskania przez nauczycielkę/nauczyciela pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych na publikację prac plastycznych dziecka na stronie Kreatywne Prace Plastyczne.Wzór

Zgoda na publikację. 

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć prac plastycznych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) wykonanych w szkole/przedszkolu/świetlicy (itp.) 
w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Kreatywne Prace Plastyczne, 
na stronie Fb Kreatywne Prace Plastyczne w celu ich szerokiej prezentacji. 

Miejsce, data, podpis rodzica. 


Wybrane przez organizatora zdjęcia będą sysytematycznie publikowane na stronie Kreatywne Prace Plastyczne w cyklu galerii "Sztuka dziecka".


Podczas realizacji projektu należy skupić się głównie na zapewnieniu dzieciom spokoju, bezpieczeństwa i akceptacji, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, wprowadzeniu w temat, inspiracji, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na końcowych efektach. 

Należy dobrać stopień trudności do możliwości dzieci/uczniów. Proszę o nieużywanie szablonów. Prace wykonane niesamodzielnie nie bedą akceptowane. 

Zachęcam do stosowania w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych.


Główne cele projektu:

Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne.

Inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej.


Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki i aktywności dziecka w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego pozawania stymulującego rozwój.

Wyzwalanie ekspresji twórczej i naturalnej kreatywności.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.


Podsumowanie projektu:

Zostanie opublikowane na początku czerwca 2021 na stronie Kreatywne Prace Plastyczne.


Wierzę, że udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne zainicjuje wiele twórczych działań plastycznych z dziećmi, wesprze ich harmonijny rozwój, uwolni ekspresję i kreatywność, a także dostarczy nowych doświadczeń, radości tworzenia i pobudzi zainteresowanie dzieci plastyką.

Mam nadzieję, że dla niektórych nauczycielek/nauczycieli będzie to impuls do zmiany stylu edukacji plastycznej (odejście od kopiowania, szablonów, wzorów, kolorowanek, diy i ścisłych instrukcji) w kierunku tworzenia optymalnych warunków do podejmowania przez dzieci aktywności i oryginalnych wypowiedzi plastycznych.

A tu czeka PLAKAT o udziale w projekcie.


xx Bea

*Ten blog lubi kolory i lajki. Jak je dostaje to się dalej pisze.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza