AdSense

18 cze 2024

PODSUMOWANIE IV EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

 

PODSUMOWANIE IV EDYCJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 


W maju zakończyła się IV edycja MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.

Zasięg projektu był ogromny. W roku szkolnym 2023/24 ukończyło go ok. 21 500 uczestników w przedziale wiekowym od 3 do 24 lat. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas 1-3, przedszkolaki oraz uczniowie klas 4-8.

Do projektu przystąpiło w sumie ok. 1200 różnych placówek tj. publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe (w tym integracyjne, specjalne i szpitalne), różne placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także biblioteki i domy kultury. 

Projekt prowadziło ok. 1200 nauczycieli, pedagogów, terapeutów, instruktorów plastyki i bibliotekarzy.


praca plastyczna jesienne kwiaty

Ola, lat 5
Publiczne Przedszkole w Waszkowskiem
JESIENNY BUKIET

W bieżącym roku szkolnym zgłoszono ponad 150 przypadków realizacji projektu w formie innowacji pedagogicznej w różnych placówkach i na różnych poziomach edukacyjnych.

Projekt objął swoim zasięgiem wszystkie województwa w Polsce oraz Wilno na Litwie. Największą popularność zdobył w województwie śląskim, mazowieckim i małopolskim.

Największym zainteresowaniem projekt cieszył się w szkołach podstawowych: w klasach początkowych i w świetlicach szkolnych oraz w klasach 4-8. Drugie miejsce przypadło przedszkolom, trzecie placówkom opiekuńczo-wychowawczym, a kolejne - różnym ośrodkom kultury.

Zajęcia plastyczne przeważnie obejmowały całe klasy, grupy lub zespoły,  ale były prowadzone także jako zajęcia indywidualne.

Projekt najczęściej był realizowany w ramach zajęć zintegrowanych w klasach 1-3 i lekcji plastyki w klasach starszych, na zajęciach plastycznych w przedszkolach lub świetlicach szkolnych, na zajęciach pozalekcyjnych tj. kółka plastyczne, na zajęciach rozwijających kreatywność lub zainteresowania uczniów, na zajęciach rewalidacyjnych i arteterapeutycznych, a także na zajęciach plastycznych w pracowniach plastycznych i w ośrodkach kultury.

Po zakończeniu IV edycji projektu nauczyciele zgłaszali realizację celów,  entuzjastyczne opinie uczestników oraz własne, a także grona pedagogicznego i rodziców oraz deklarowali chęć udziału w kolejnej edycji projektu. Szczególnie podkreślany był walor zabawowy, terapeutyczny i ekologiczny (recykling plastyczny) projektu.  

Jako autorka zauważyłam u nauczycieli prowadzących wyraźne i powszechne odejście od nastawienia na "ładne efekty" w kierunku eksperymentowania i zabawy twórczym procesem oraz odejście od kierowania na rzecz wspierającego towarzyszenia uczestnikom. Powstało wiele zachwycających dzieł, które można podziwiać w galeriach projektowych na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.

Dziękuję dyrektorom i redaktorom naczelnym portali edukacyjnych: Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli, Szkoła Podstawowa - portal dla nauczycieli, PERFECTUS - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI i Grupa Wydawnicza Harmonia za patronaty medialne i honorowe popularyzujące projekt w środowisku pedagogicznym.

Już dziś zapraszam do udziału w V edycji projektu, który będę kontynuować w odpowiedzi na kierowane do mnie prośby nauczycieli i uczestników. Szczegółowe informacje ukażą się na blogu oraz na stronie Fb KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Znów będzie kolorowo!

*Zajrzyj do naszych galerii:

*Polub, skomentuj lub udostępnij. Dodaj nam skrzydeł!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz